TWEE UUR SAUNA 13,50 (ieder volgend uur 5,= afgerond op volle uren)